ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS TARNYBOS TEIKIAMOS PASLAUGOS

Alytaus rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos Priešgaisrinės apsaugos tarnybos pagrindiniai uždaviniai yra gesinti gaisrus, gelbėti žmones ir jų turtą gaisro vietoje, teikti informaciją Alytaus rajono gyventojams priešgaisrinės saugos klausimais, teikti būtinas paslaugas žmonėms ir įmonėms nelaimės atveju.